Конкурс за главен асистент

Конкурс за главен асистент по специалността 05.03.01 Стара история (вкл. Праистория)
Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по специалността 05.03.01 Стара история (вкл. Праистория) за нуждите на Центъра по тракология – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, ул. Московска № 45, тел. 02 980 62 97.