Библиотеката на Центъра по тракология

 

Адрес: София 1000, ул. Московска № 13, ет. 1 

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел.: +359 878 409 579

 

Ръководител на библиотеката: д-р Джени Иванова, експерт дигитални ресурси

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Работно време: Понеделник, сряда, четвъртък, петък: 10-17 часа. Вторник (13-17 часа): библиотеката работи само със служители на ИБЦТ. 

 

 

История

Библиотеката на Центъра по тракология Проф. Ал. Фол води началото си от 1972 г., когато с Разпореждане № 185 на Бюрото на Министерския съвет се създаде към Българската академия на науките Институтът по тракология.

След неговото основаване започва комплектуване на научна литература по профила на звеното и така се оформя специализирана сбирка, която съществува до 1982 г. През този период тя не надхвърля няколко стотин тома, набавени предимно по книгообмен или дарение.

Библиотеката става част от библиотечната система на БАН през 1982 г. 

Тя е специализирана академична библиотека в областта на археологията и античната история и култура на Европейския Югоизток, Мала Азия и Средиземноморието, както и в областта на индоевропейските езици.

Състои се от читалня със седем места за читатели и wi-fi, 2 компютъра, скенер, принтер и книгохранилище с голяма работна маса.

Към края на 2015 г. фондът на библиотеката възлиза на 6480 т., както следва: книги - 3040 т.; списания - 1876 т.; поредици - 1561 т. и 3 т. спец. видове. Над 60 % е на свободен достъп за читателите.

Комплектуването на библиотечния фонд се осъществява предимно по книгообмен и от дарения.

Ползва се от български и чуждестранни учени, преподаватели във ВУЗ, докторанти и студенти.

Каталози и електронни ресурси

В библиотеката се поддържат:

- азбучен и топографски каталог на книгите;

- топографски каталог на периодичните издания;

- картотека на периодичните издания.

В библиотеката функционира и електронен каталог. Достъпът до него се осъществява чрез уеб страницата на Централна библиотека на БАН: www.cl.bas.bg 

Онлайн каталогът е част от внедрената от страна на Цетралната библиотека на БАН интегрирана библиотечно-информационна система ALEPH500, разработка на фирмата ExLibris Ltd. През 2015 г. започна ретроконверния на фонда. В настоящия момент изцяло са достъпни каталожните записи на притежаваните монографични и еднотомни издания. Предстои ретроконверсия на многотомните и периодичните издания.

Преди малко повече от 6 години обединеният онлайн каталог на библиотеките при БАН става един от основните ресурси при изграждането на Националната академична библиотечно-информационна система (НАБИС). Сводният каталог на НАБИС дава възможност читателите да се информират не само за наличната литература в библиотеките на БАН, а и за колекциите на всички останали библиотеки в страната, предоставили своите записи. Каталогът позволява и достигането до дигитални или дигитализирани ресурси.

Право да ползват библиотеката на Центъра по тракология имат всички регистрирани читатели, като книги за дома се заемат само от служители на Центъра за срок от 3 месеца и от системата на БАН – за срок от 1 месец. Останалите читатели могат да ползват библиотечните услуги на място в рамките на работното време.

В библиотеката се съхраняват издания, които не се притежават в други библиотеки на БАН, като:

- Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC);

- сбирка от антични автори, билингва или в оригинал, над 300 тома;

- енциклопедични речници и справочници.

 

 

 

Издания на Центъра по тракология:

Институтът по тракология, сега Център по тракология, е издавал (Expeditio Thracica; Pulpudeva – съвместно с Археологически музей, гр. Пловдив; Thracia Pontica – съвместно с Центъра по подводна археология, Созопол; Тракийски паметници) и издава редица периодични и монографични издания на български и чужди езици като:

  1. Thracia, 1-24. Основно издание – сборник от статии на български и чуждестранни автори;
  2. Studia Thracica (монографична поредица), 1-15;
  3. Seminarium Thracicum 1-7;
  4. Thracia Antiqua, 1-11;
  5. Studia Pontica,1-4 съвместно с Националната комисия по морска история със седалище Центъра по тракология;
  6. Извори за историята на Тракия и траките – 2 тома;
  7. Поредица Антични автори към изворите за Тракия и траките – 11 тома;
  8. Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies (1-26) – орган на Международния съвет за индо-европейски и траколожки изследвания.