Автореферат на дисертация на Любава Георгиева Александрова

<a href="http://www.thracians.net/images/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B20001.pdf">Въведете вашият текст тук<автореферат>