Филис

Phyllis, Φυλλίς

вж. Филис в Тракия и траките в митологията;

вж. Филис в Хидроними

 

 

Регион в Тракия, част от Едонида. Херодот назовава с името Филис земята около планината Пангей в долното течение на Стримон, която се простира на запад до реката Ангитес, която се влива в Стримон, а на юг се простира до самия Стримон (Hdt. 7. 113). В този регион се намира и свързаната с мита за Филис сакрална местност Девет пътя (Еннеа Ходой).

Ваня Лозанова-Станчева 

Литература:

Amy, E. F. (Ed.) 1965: The Text of Chaucer's Legend of Good Women. New York.

Dilts, M. R. (Ed.) 1992: Scholia in Aeschinem. Stuttgart – Leipzig.

Dindorf, G. (Ed.) 1852: Scholia Graeca in Aeschinem et Isocratem. Oxoni.

Gower, J. 1980: Confessio Amantis. Ed. by Russell A. Peck. Toronto, Buffalo, London.

McKinley, K. L. 2011: Gower and Chaucer: Reading of Ovid in late medieval England. – In: Clark, J. G., Coulson, Fr. T., McKinley, K. L. Ovid in the Middle Ages. Cambridge, 197-230

Stadtmiiller, H. (Ed.) 1906: Anthologia Graeca. Vol. 2. Leipzig.

Paton, W. R. 1917: The Greek Anthology. With an English Translation by W. R. Paton. Vol. 2. London.

Westerveld, G. (Ed.) 1991: The Poem Scachs d’amor (1475). First Text of Modern Chess. Alkmaar.