Саютаба, Сауада

Според Д. Дечев името е тракийско. То е засвидетелствано в надписите върху металните владетелски съдове на одриските царе Котис І (383/382-360/359 г.пр.н.е.) и Керсеблепт (359-341 г.пр.н.е.) от с. Рогозен, Врачанско, Северозападна България. В Инвентарния свод на полисите Саютаба е определено като пределинистическо селище, неидентифицирано като полис.

Александър Фол смята, че резиденцията Саютаба/Сауада се локализира на север от Кардия, където е възвишението Кору-даг. Тоест, тя се разполага южно/югозападно от Апрос и Беос Кенос и е над залива Мелас на Тракийско море. Кору-даг се намира над Тракийския херсонес (дн. Галиполски полуостров), в Източна Тракия, Европейска Турция.

Тази резиденция е на стратегическо място в северозападната част над Тракийския херсонес, едновременно с това тя е свързващо звено между Хиерон орос - Свещената планина на траките, наричана от тях Ганиада - на Мраморно море и резиденциите, осигуряващи излаза на одрисите по крайбрежието на Тракийско море.

 

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Фол Ал. 1987: Фол Ал. Опит за локализация на селищата от Рогозенските надписи. - Археология, 1987, 3, 2.

Detschew D. 1976: Detschev D. Die Thrakishen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 427.

Inventory 2004: An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Fondation. (Eds. M. H. Hansen and Th. H. Nielsen). Oxford University Press, 2004, p. 914.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов