Миргиске/Мюртенон

Според Д. Дечев името Миргиске/Мюргиске е паралелна форма на Мюртанон, Мюртенон, Мюртонион.

Мюртиске/Мюргиске у Есхин (ок. 389-314 г.пр.н.е.)се споменава сред изброените Серион тейхос и Дорискос, и Ергиске, и Миргиске, и Ганос, и Ганиада (Aeschyn. ІІІ, 82). Името е известно и от Демостен (384-322 г.пр.н.е.), където са изброени Серион и Мюртенон и Ергиске (Demosthen. ХVIIІ, 27).

Крепостите Серион тейхос и Дорискос са на Тракийско море, а Ганос и планината Ганиада са в Северна Пропонтида на Източна Тракия, днес  в Европейска Турция. Очевидно, някъде между двете двойки, са Ергиске и Миргиске. Тъй като у Демостен Серион е споменат без Дорискос, то очевидно става дума за Серион/Серейон на северния бряг на Мраморно море, където на крайбрежието, или недалеко от брега, преди Ганос и Ганиада, е не само Ергиске, но и Мюртиске/Мюргиске/Мюртенон.

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Detschew D. 1976: Detschev D. Die Thrakishen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 324.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов