Гейстой/Гейстос

В Корпуса на Д. Дечев името е тракийско като втора част на двусъставни имена.

Названието Гейстос/Гейстои е засвидетелствано в надписите върху металните владетелски съдове на одриските царе Котис І (383/382-360/359 г.пр.н.е.) и Керсеблепт (359-341 г.пр.н.е.) от с. Рогозен, Врачанско, дн. Северозападна България.  

Александър Фол смята, че резиденцията Гейстой/Гестос се локализира на около 18 км южно от Адрианопол. Тя се разполага на левия бряг на река Хеброс (Марица), на приблизително еднакво разстояние от Бизанте на Мраморно море и от Дорискос и Енос на Тракийско море. Резиденцията Гейстой/Гейстос е на около 80 км северно от резиденцията Кипсела и е на около 100 км северно от Дорискос при устието-делта на Хеброс (Марица). Чрез и по реката тя се свързва преди всичко с устието-делта и с Тракийско море и се оказва част от системата тракийски крепости-резиденции, които контролират корабоплаването и внос-износа между Одриското царство и елинските полиси.

Порожанов К.  2010: Порожанов К. Двадесет  резиденции на одриските царе. - Научни известия, г. VІ, кн. 1-2, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски", Университетско издателство „Неофит Рилски". Благоевград, 2010, 17-29.

Фол Ал. 1987: Фол Ал. Опит за локализация на селищата от Рогозенските надписи. - Археология, 1987, 3, 2.

Detschew D. 1976: Detschev D. Die Thrakishen Sprachreste. Wien, 1976 (2), 101.

Porozhanov K. 2009: Porozhanov K. The Residences of the Odrysian Rulers. - Thracia, 18, In Memory of Alexander Fol. Professor Alexander Fol Centre of Thracology, Eyes Advertising Agency. Sofia, 2009, 255-270.

 

Калин Порожанов