Амфиполис проба

Амфиполис

„...След това, продължава Тукидид на друго място [4. 102], дошъл редът и на атиняните: тридесет и две години след това те изпратили десет хиляди колонисти било измежду самите атиняни, било от средите на желаещи от другаде. Тези колонисти били избити обаче от траките при Драбескос. А подир това атиняните се върнали отново двадесет и осем години по-късно, предвождани от Хагнон, син на Никий, прогонили едоните и се заселили на това място, което по-рано се наричало „Деветте пътя". Тяхната изходна база бил Ейон, едно морско тържище на устието на реката, което те завзели лично, то било отдалечено на около двадесет и пет стадии от сегашния град. Него Хагнон нарекъл Амфиполис, понеже Стримон го заобикаля от двете страни (по-точно - ἐπʼ ἀμφότερα - б.а.). А интервала (между двата ръкава на завоя) той запълнил като издигнал една дълга стена от река до река (™k potamoà ™j potamÒн) [срв. Harpocrat.] и основал така един град, който се виждал отвред, отвъд морето и откъм континенталната суша." [вж. Schol. Aesch. 2. 31]