Амфиполис - Археологически проучвания

Amphipolis, 'Amf…polij

Спорадичните археологически разкопки в и около Амфиполис от 1956 г. насам са разкрили някои от античните руини, но от самия град днес малко е на открито. Най-известният паметник близо до града е мраморният лъв, вероятно издигнат в чест на един от военачалниците на Александър Македонски, Неархос или - според други хипотези - на Лаомедон, моряк от Митилене, който станал по-късно управител на Сирия. Паметникът стои на десния бряг на р. Струма, точно срещу града и е негов своеобразен символ. Той е реконструиран от множество фрагменти през 1937 г. от археолози от САЩ и Франция. Древният път от Солун към Източна Македония и Тракия все още минава край града, недалеч от съвременното трасе.

Разкрити са части от старите фортификационни съоръжения, основани може би още от Хагнон. Те са дълги около 2¼ км и обгръщат градския център в защитен пръстен. По-късната крепостна стена е дълга около 7½ км и обхваща по-широк ареал. По-голямата част от нея все още се издига на около 7 м височина. Крепостните стени  на Амфиполис от елинистическата епоха са снабдени с интересна система на дренаж за дъждовната вода; дървен мост е свързвал една от портите с отсрещния бряг  на Стримон. Запазени са руините на гимназиума (вероятно 4/3 в. пр. Хр. - 1 в. сл. Хр.) с неговите монументални стълби, двор, заобиколен от стоа, палестра. Градът е бил снабден със цистерни и водоснабдителна система. Съхранени са значителни следи от римския акведукт. Намерени са много надписи, монети и др. археологически находки. Археологическите проучвания на македонските и елинистическите гробници извън крепостните стени, както и две светилища хвърлят допълнителна светлина върху погребалните обичаи, култовите традиции и религиозните вярвания на амфиполци.

 

Ваня Лозанова