Даусдава (Daousdava)

Укрепено селище или град, споменат само у Клавдий Птолемей [III, 10, 6], между р. Истрос и планината Хемус.

След началните, отхвърлени вече в науката локализации, сега Даусдава се търси в селищната система около с. Свещари, Разградско, в района на гр. Исперих.

†Теофил Иванов