Антисара (Antisara)

Антично селище на егейския бряг, северозападно от о. Тасос, пристанище на града на едоните Датон [Steph. Byz. 100, 17], недалеч от дн. гр. Кавала.

Най-ранното му споменаване е в данъчните списъци на Атина и оглавявания от нея Първи морски съюз.

Арменид, цитиран от Атеней [1, 31 а], го смята за друго название на гр. Ойсюме при устието на Стримон.

Приема се, че името е хибридно от гръцкото anti- и от тракийското -sara. Стефан Византийски споменава, че някои го пишат Тисара (Tisare), което предполага, че формата Антисара е нагодена към гръцкия език.

Светлана Янакиева