Анхиало (Anchialos)

Антично селище, което се намира в местността Палеокастро при дн. гр. Поморие.

Споменато е за пръв път от Страбон като градче на аполонийците, поради което се приема, че Анхиало е създаден към края на V в. пр. Хр. като колония на съседната Аполония. Според един декрет, намерен В Истрия, към средата на ІІ в. пр. Хр. Анхиало е важно селище, укрепено с крепостни стени, за което водят война Аполония и Месамбрия [IGBulg. I, 388 bis]. Разрушена до основи, крепостта е отново издигната и през 9 г. е видяна от Овидий [Trist. I, 10, 35].

Намерените три надписа на Аполоний, стратег на Реметалк II, показват, че Анхиало е център на стратегия. Присъствието на сравнително многоброен тракийски елемент в града се потвърждава както от древните автори [Proc., De Aedif. Ш, 7,18-19], така и от обширния тракийски могилен некропол, разположен непосредствено около него. Особено впечатлява богатото погребение на знатна тракийка в поморийската куполна гробница. Някои открития на подводната археология - каменни котви от късната бронзова епоха (края на II хил. пр. Хр.), дават основание да се предполага, че селището възниква още тогава.

За тракийския му произход говорят и тълкуванията на името. В различни модификации на старогръцки и на латински език то се запазва чак до 1934 г., когато градът е преименуван на Поморие. При император Траян Анхиало получава статут на град с административно устройство като останалите западнопонтийски градове.

Археологическите разкопки показват, че градът е построен на площ над 100 ha по т. нар. Хиподамова система, както и другите градове от римския период. Територията му е разширена по времето на император Хадриан. Тя граничи на запад с територията на Августа Траяна и стига до р. Тонзос, на север се разполага до територията на Месамбрия, а на юг - до територията на Деултум.

Пристанището на Анхиало е най-големият вносно-износен пункт на римската провинция Тракия, използвано и за снабдяването на римските войски по време на източните трансбалкански експедиции на император Траян.

Ахиало сече бронзови монети от времето на император Антонин Пий до император Гордиан III. Ок. 209-211 г. градът организира специални тържества SEBERIA NYMPHIA (наречени по името на император Септимий Север), отбелязани върху няколко монетни емисии, които се провеждат периодично до времето на Гордиан III.

Градът е разрушен от готите през 270 г. С реформите на император Диоклециан (284-305 г.) е включен в провинция Хемимонт. Играе значителна роля по бреме на бунта на Виталиан Тракиеца. При голямото нашествие на авари и на славяни през 584 г. е завладян и оплячкосан, а крепостните му стени - разрушени. Анхиало е възстановен и продължава да съществува и през средновековието.

†Михаил Лазаров