Анадраймос

(Anadraimos)

Древно име на селище, на чието място по-късно атиняните основават Амфиполис [Steph. Byz.  90, 12].

Според едно предание у Полиен [VI, 53] местността се наричала Многокракото място, поради това че е на кръстопът.

Ваня Лозанова