Алмус

(Almus)

Кастел и антично селище на десния бряг на Истрос, при устието на едноименна река (дн. р. Лом).

Пътна станция по Крайдунавския път [IА, 219, 4; ТR, 7, 5].

Гарнизон на вексилации (ветерани знаменосци) от I Италийски и от XI Клавдиев легион [CIL, III, 6125 (7420); Kalinka, ADB, 423].

Митническа станция от илирийския митнически комплекс [CIL III, 6124 (р. 1338)].

През късната античност в А. квартирува отряд конници от гр. Стабия в областта Кампания в Италия [Not. Dign. ХIII, 10, 19].

След разпадането на хунския съюз тук се настаняват сродниците на Атила - Емендур и Улциндур [Jord. Get. 265-267]. При Юстиниан А. е укрепен допълнително [Proc. De Aedif. IV, 8, 2; IV, 8, 4-24] с оглед на варварските нашествия.

Валери Стоичков