Акве

(Ad Aquas)

1. Град в провинция Крайбрежна Дакия (дн. гр. Видровац край Неготино, Република Македония). Пътна станция на Крайдунавския път, стратегически и кръстопътен център. Укрепяван е от император Юстиниан.

Градът е със значителна територия, в пределите на която Прокопий отбелязва 35 кастела, също укрепявани през това време [De Aedif. IV, 4]. Много от тях са с тракийски имена.

За А. и правата на неговия епископ е публикувана специална новела от император Юстиниан [Nov. 11]. Разрушен е от аварите през 586г.

2. Наименование на множество други селища в рамките на Римската империя.

† Велизар Велков