Адрианополис (Hadrianopolis)

Античен град в провинция Тракия (дн. Одрин, Турция). От края на ІІІ в. е главен град на провинция Хемимонт, който получава права вероятно при император Хадриан.

Смята се, че А. е основан на мястото на тракийско селище от I хил. пр. Хр. - Ускудама. Монетосеченето в града датира от ІІ - III в.

А. е пътна станция на Централния път и на пътя от Кабиле за Енос. През IV-VI в. се споменава много често в епиграфски паметници и в литературни извори, особено в агиографската (житийната) литература. Амиан Марцелин го нарича голям и богат град.

А. е значително средище на производство на оръжие. Център е на много политически и военни събития през ІV в.: борбите между Константин I Велики и Лициний; битката на 9 август 378 г. между вестготите и римската армия, която завършва със смъртта на император Валент и с разгром на римляните. Градът е пострадал при нашествията на хуните в средата на V в. При император Юстиниан са възстановени крепостните стени. А. издържа голямата обсада на аварите през 587 г. и продължава да съществува без да е разрушаван и през средновековието.

†Велизар Велков