Ад Малум

(Ad Malum)

Антична пътна станция, където се отклонява отсечката от Крайдунавския път за Бонония (дн. гр. Видин). Споменава се само в Табула Пойтингериана [VII, 4], където е посочено разстоянието между А. М. и станцията Дортикум (при устието на р. Тимок), както и между А. М. и Рациария.

Велизар Велков