Одриса

Одриса (”Odrusa)

Селище, споменато от Стефан Византийски [St. Byz. 484: ”Odrusa pÒlij] и известно от надписи върху бронзови монети от елинистическата епоха, най-вероятно тракийското название на Филипопол (дн. Пловдив). 

Валерия Фол

Литература:

Кисьов, К. 2004: Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на р. Стряма през втората половина на І в. пр. Хр. София: 29-34.

Янакиева, С. 2007: Лексикална идентичност между тракийски хидроними и етноними. - СпБАН, 4: 53.