Тейспес/Чишпиш

675 - 640 г.пр.Хр.

стперс. Cišpiš, стгрц. Τεΐσπης

Баща на Кир І и Ариарамнес, и дядо на Камбиз І. В цилиндъра на Кир ІІ царят е представен като негов потомък, но по-ранни предшественици не са споменати. Определен е като наследник на Ахемен в Бехистунския надпис. Други споменавания в надписи няма, но има предание, че другият му син Ариарамнес е дядо на Дарий І. Т./Ч. окончателно завладява и заселва южната част на Елам с древната му религиозна столица Аншан (в югоизточната част на Елам), като именува завладяната земя Парсуа (Фарса), което дава името перси на подвластното му население и името на езика, на който говорят (фарси). Приема титлата Цар на Аншан, която носят царете до Кир ІІ (559 - 529 г.пр.Хр.). От тази територия започва масираната експанзия на персийските царе, довела до превръщането на държавата в империя по времето на Кир ІІ. По време на царуването на Ахемемен в Мидия, с помощта на скитите, възниква друго иранско царство, с център Екбатана - това на мидите, основано от Дейок (670 - 647 г.пр.Хр.). Скитите нахлуват от към Кавказ и в 674 г.пр.Хр. подкрепят въстание на мидите срещу Асирийската империя (673 - 670 г.пр.Хр.). По време на Т./Ч. въстанието се увенчава с успех, а персите признават върховенството на Мидия. По-късно при мидийския цар Фраорт (647 - 625 г.пр.Хр. ) миди и перси, водят непрекъснати битки срещу скитите. Мидийското царство и персите поддържат добрите си отношения чрез династически бракове. Пряк наследник на Т./Ч. е синът му Кир І.

Веселка Манавска