Ахемен

вер. между 705 - 675 г.пр.Хр.,

стперс. Haxāmaniš, стгрц. Ἀχαιμένης

Легендарен основател на иранската персийска династия на Ахеменидите. Предводител на Пасаргадите, водещ клан от десет (или петнадесет) уседнали ирански (арийски) етноса. Предполага се, че идват от Централна Азия, след отделянето им от номадите туранци и сигурно вече към ХV в. пр. Хр. населяват земите на днешен Източен Иран. В изворите А. не е назоваван с титлата цар. Като родоначалник на рода той е споменат само в Бехистунския надпис на Дарий І, а в детайлизираната генеалогия в цилиндъра на Кир ІІ липсва. Върху тухли в Пасаргада има надписи, правени по заповед на Кир ІІ, които гласят Аз Кир, царят на Ахеменида и Кир, Великият цар на Ахеменида, т. е. земята на А. Въпреки това има предположение, че той е митичен родоначалник, а не действителен пряк предшественик на персийските царе. Има съмнения, че А. изкуствено е поставен в Бехистунския надпис от Дарий І, заради необходимостта да обоснове царския си произход, но е факт, че от този момент всички персийски владетели извеждат потеклото си от А. В асирийски надпис от времето на цар Сенахирим (691 г.пр.Хр.), се споменава, че асирийският цар почти отблъсква нападение на Parsuamash и Anzan. Според друго предположение, А. е един от предводителите на персите при отвоюването на Аншан от асирийците.

Гръцките автори предават легендарни сведения за А., като например, че е издигнат от орел. Платон го идентифицира с Перс, син на етиопската царица Андромеда и Персей, и е внук на Зевс, но късните автори смятат, че става дума за различни лица. Персийски и гръцки източници съобщават, че е наследен от сина си Тейспес/Чишпиш.

Веселка Манавска