Персийските царе до Александър ІІІ Велики

Ахемен (Haxāmaniš) вероятно между 705 - 675 г.пр.Хр.

 

Царе на Аншан

Теиспес/Чишпиш (Cišpiš) вероятно между 675 - 640 г.пр.Хр.

Кир I (Kuruš) вероятно между 640 - 580 г.пр.Хр.

Камбиз I (Kambujiya) 580 - 559 г.пр.Хр.

Кир II (Kuruš) 559 - 530 г.пр.Хр. (Цар на царете)

 

Царе на Персия (529 - 359 г.пр. Хр.)

27-ма династия на Египет (529 - 399 г.пр.Хр.)

 

Камбиз II (Kambujiya) 529 - 522 г.пр.Хр.

Дарий I (Dārayavahuš) 522 - 486 г.пр.Хр. (Цар на царете)

Ксеркс I (Xašayārša) 486 - 464 г.пр.Хр.

Артаксеркс I (Artaxšaçrā) 464 - 424 г.пр.Хр.

Ксеркс II (Xšayārša) 424 г.пр.Хр.

Согдиан (Sogdyāna) 6 месеца през 423 г.пр.Хр.

Дарий II (Охус) (Dārayavahuš) 423 - 404 г.пр.Хр.

Артаксеркс II (Artaxšaçrā) 404 - 358 г.пр.Хр.

 

Царе на Персия (358 - 330 г.пр.Хр.);

31-ва династия на Египет (342 - 332 г.пр.Хр.)

Артаксеркс III (Artaxšaçrā) 358 - 338 г.пр.Хр.

Артаксеркс IV (Artaxšaçrā) 337 - 336 г.пр.Хр.

Дарий III (Кодоман) (Dārayavahuš) 335 - 330 г.пр.Хр.

Артаксеркс V (Бесос) (Artaxšaçrā ) 330 - 329 г.пр.Хр.

 

329 г.пр.Хр. - Александър III Велики.

Веселка Манавска