Кобрис

  Kîbruj

Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.  

Появява се през ІV в. пр. Хр. За него се знае, че възниква като емпория на Кардия [Ps.-Skyl. 67; Dem. 12, 3; Theop. fr. 84]. Може да се предположи, че е един от анонимните емпории, използвани от тракийските царе Котис І и Керсеблепт.

 

Юлия Цветкова