Кипасис

  KÚpasij

Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.  

Вероятно възниква още през VІ в. пр. Хр. [Hecat. fr. 162, 1]. Въпреки, че е определен като полис, изглежда още тогава К. е ориентиран към търговския обмен с вътрешна Тракия. Може да се предположи, че е един от анонимните емпории, използвани от трракийските царе Котис І и Керсеблепт.

 

Юлия Цветкова