Калиполис

  Kallpolij

Град на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес, при днешния гр. Гелиболу, Турция.

К. възниква в рамките на елинистическата епоха, през ІІІ в. пр. Хр., вероятно вследствие на синойкизма на Егоспотами и Критоте [Strab. 7. fr. 56 (55)], и трябва да се свърже с дейността на някой от елинистическите владетели на полуострова. 

За пръв път той се споменава във връзка с кампанията на Филип V през 200 г. пр. Хр. срещу властта на Птолемеите в Тракия [Liv. 31, 26, 4]. Определението "полихнион на Лампсак" [St. Byz. s. Kalli¿polij], говори за някаква зависимост на К. от малоазийския полис. Вероятно възникването му трябва да се постави във времето, когато на това място започва да функционира пътят през протока.

Същинският разцвет на селището попада обаче през ранновизантийската епоха [Prok. De aedif. 4, 22], когато то заема главно място сред селищата на полуострова.

 

Юлия Цветкова