Иде

  ”Idh

Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес

Споменава се единствено през ІV в. пр. Хр. след Кардия, преди Алопеконесос [Ps.-Skyl. 67] и вероятно е  с неголеми размери.

И. едва ли е идентично с Идакос, който трябва да се търси на южния бряг на Херсонес между Елеунт и Мадитос [Thuk. 8.104.2].

 

[Юлия Цветкова]