Птелеон

  Ptelšwn

Неголямо селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.  

Споменато е единствено у Демостен в района на егейското крайбрежие [Dem. 7, 39], северно от линията Кардия-Пактия и вероятно съществува през ІV в. пр. Хр. Липсата му в описанията на крайбрежието оттогава навежда на мисълта, че то се  намира във вътрешността на полуострова, без да може да бъде идентифицирано със сигурност.

 

Юлия Цветкова