Панормос

  Panhormus

Селище на Тракийския Херсонес.

Споменава се единствено у Плиний, който го разполага най-общо в залива Мелас, и вероятно е пристанище [Plin., Nat. hist.  4, 11, 49].

Подобно на Койла, П. възниква през римската епоха, но за разлика от нея не  успява да се утвърди, поради което не се споменава в другите извори.

 

Юлия Цветкова