Пактия

  PaktÚh

Град на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес.

За пръв път се споменава в изворите от V в. пр. Хр. [Hdt. 6, 36; Hеllan. fr. 127].

Пактия бележи границата на Херсонес откъм Пропонтида [Ps.-Skyl. 67]. Подобно на Критоте, той също е създаден от Милтиад Стари [Ps.-Skymn. 712]. Основаването на Лизимахия се отразява както на Кардия така и на П. За времето на ІІ в. е засвидетелстван вече като коме [Plin. nat. 4, 11, 40; Paus. 1, 10, 5]. Локализацията му е проблемна и зависи от разполагането на преграждащата стена, и от  местоположението на Кардия, от която е отдалечен на около 36 или 40 стадия. При всички положения П. трябва да се търси на хелеспонтийското крайбрежие, при Булаир Искелеси или при с. Ченгер, Турция.

 

Юлия Цветкова