Пайон

  Paièn

Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес

Споменава се единствено през ІV в. пр. Хр. след Кардия и преди Алопеконесос [Ps.-Skyl. 67] и вероятно е  с неголеми размери.

Юлия Цветкова