Мастусия

  Mazous…a, Mastusia

Нос в най-южната част на Тракийския Херсонес, който бележи началото на залива Мелас в западна посока (вероятно дн. Седюлбахир, Турция).

За пръв път името се споменава през късноелинистическата епоха [Lycophr., Alex. 534; Strab. 7, fr. 52 (51)].

През римската епоха се налага под формата Mastusia [Mela. 2, 25; 2, 27; Plin., Νat. hist.  4, 11, 49], която се  налага в литературата [Ptol. 3, 11, 9; Solin. 10, 17-23].

Юлия Цветкова