Еолиум

  Aeolium

Топоним на Тракийския Херсонес.

Наименованието е хапакс - споменава се единствено у Плиний Стари [Plin. HN 4, 11, 49]. Според извора, идентификацията му е в крайната част на полуострова, където се намира градът Елеунт, с което донякъде Е. се припокрива с нос Мастусия.

Съпоставката с известното за Еолейон в Ботика на Халкидическия полуостров, както и липсата в античните извори на каквито и да е други данни за топоним или град с такова име на Тракийския Херсонес, поставя под съмнение достоверността на Плиниевата информация

 

Юлия Цветкова