Егоспотами

  AgÕj potamo

Предполага се, че Е., заедно с Креса и Киса, се отнасят за едно и също селище [Ps.-Skyl. 67; Strab. 7. fr. 56 (55); Plin. nat. 4, 11, 48], тъй като са засвидетелствани за един и същи участък на югоизточното крайбрежие около реката Е.

Вероятно то възниква под името Креса/Киса в ІV в. пр. Хр. на мястото на по-старо тракийско селище и е било преименувано в Е. в рамките на същия век, когато започва да отсича монети под това име. Изследователите го поставят при с. Джумалъкьой, Турция, около р. Джумалъдере (= Егоспотами).

Юлия Цветкова