Дерис

  Derˆj

Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.  

Появява се през ІV в. пр. Хр. Вероятно функционира като емпорион. Може да се предположи, че е един от анонимните емпории, ползвани от тракийските царе Котис I и Керсеблепт.

Юлия Цветкова