Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча

На 28 юли 1976 г. в югоизточната периферия на високата 20 м Жаба могила експедицията на д-р Георги Китов открива подмогилно съоръжение. То е изградено от отлично обработени каменни блокове. Състои се от две камери – кръгла с куполно покритие и правоъгълна с т. нар. галатийски свод. Входът е украсен с йонийска рамка, на места оцветена в червено и синьо.

Съоръжението, което е ограбено и частично разрушено още в античността, е определено от откривателя си като гробница-мавзолей. Пред фасадата са открити in situ колесница четириколка и скелетите на два впрегнати коня и на трети ездитен, както и 9 големи керамични съда, поставени с устията надолу.

В северозападната периферия на могилата през 1977 г. е разкрито друго подмогилно съоръжение, изградено от подобни каменни блокове, с три помещения в Г-образен план и разнопосочно двускатно покритие. То е определено от д-р Китов като светилище. Фасадата е почти напълно разрушена. В него е открит единият – по-добре запазен, релеф на лъв (1 и 2), който е бил част от фронтона на гробницата-мавзолей, както и други фрагменти от пластичната ѝ украса. Върху повечето детайли е запазено оцветяване с червена и синя боя.

Двете постройки, които най-вероятно са синхронни, се датират в 4. в. пр. Хр. и са изградени след отнемане на част от вече готовия могилен насип. След използването им за известен период те са частично разрушени и изцяло засипани. Архитектурните детайли (1 и 2) от едното съоръжение, открити в другото, са индикатор единствено за последователността на тяхното разрушаване: деструкцията на гробницата-мавзолей явно предхожда тази на светилището.

Диана Димитрова

 

 Литература

Китов, Г. 1977: Тракийска гробница-мавзолей край град Стрелча. – Векове 1, 12-21.

Китов, Г. 1977: Тракийските надгробни могили. – Тракия 4, 167-175.

Китов, Г. 1979: Тракийските могили край Стрелча. София.

Китов, Г. 1993: Стрелча. – В: Кратка енциклопедия “Тракийска древност”. София, 269.

Китов, Г. 1994: Тракийските могили в България. – В: Годишник на Департамент Археология –НБУ I. София, 67-85.

Китов, Г. 1999: Форма, съдържание и предназначение на тракийските могили. – Старини 1/1, 47-56.

Kitov, G. 1977: Le tombeau-mausolée thrace près de ville de Streltcha. – Obzor 39, 85-93.

Kitov, G. 1979: Die Anmendungder geophisischen Erdausgrabung und anderer Technik zur Erforschung der Grabhügel unweit der Stadt Strelscha und deren Bedeutung für die Thracologie. – Archaeologica Baltica 3, 63-75.