Салмоней (Salmôneus)

Легендарен предгръцки тесалийски цар

Той е един от седемте синове на царя на Тесалия Еол [Hes. Cat. Fr. 4; Diod. 4. 68. 1; Hygin.Fab. 60; Hygin. Astronom. 2. 20].

С. е основател на царството Салмония в района на по-късния Пилос. Според митологичната традиция се е славел с безмерното си високомерие, в резултат на което задължил народа си да го почита като Зевс. Той самият се превъплъщавал в бога като управлявал колесница, на която били прикачени бронзови котли, които възпроизвеждали шум, подобен на гръмотевици. В същото време царят изпращал в небето стрели, подобно на светкавици. Разгневеният Зевс убил С. с гръмотевица и унищожил града му.

По-късно внукът на С. - Нелей пристигнал в района и основал град Пилос.

Според хронологията на мита С. е правнук на Девкалион, спасителя от Всемирния потоп, а неговите потомци са сред водачите на гърците при Троя.

Салмоней е и едно от имената-назовавания на бога Залмоксис. Съставката салм-, селм-, която е с доказано негръцки фонетични особености, се съдържа в името на топонима Салмидесос - от областта на Югоизточна Тракия. Тази съставка се отнася към най-ранния ономастичен пласт на Балканите.