Асдулес (Asdules)

Епитет на Тракийския конник в синкретизъм с Дионис.

asdules_912 

Среща се само като посвещение върху един оброчен паметник от гр. Мелник [IGBulg. IV, 23, 9]. Изображението на плочата е на конник, но редица белези, като брадата и високите ботуши на конника, пантерата под краката на коня, придружителите му - Пан зад коня и два силена, както и лозата с надвиснали гроздове в свободното поле над изображението, говорят за свързване с Дионис.

Златозара Гочева

Литература:

Perdrizet P. Relief du pais des Maides representant un Dionysos Thrace. - RA, 1,1904: 19-28

Пенкова Е. Дионис, Тракийският херос и култът към мъртвите в Тракия. - ИНИМ, ІХ, 1992: 26-35