Плейстор (Pleistoros)

Местно божество на апсинтите.

Според Херодот, на П. се принасят човешки жертви [Hdt. IX, 119]. Такава е съдбата на персиеца Ойобаз, който, заловен от апсинтите, е принесен в жертва на П. по техен обичай, докато останалите, които са с него, са убити по друг начин.

Възможна е връзка с дакийските плейсти и със Залмоксис при гетите, комуто също се принасят човешки жертви.

Цвете Лазова