Дарзалас (Darzalas, Derzalas, Derzelas)

Местно тракийско божество.

Култът към Д. е засвидетелстван в района на Североизточна Тракия. През римско време се свързва с известния от елинистическата епоха култ към Теос Мегас (Великия бог), разпространен в елинските градове-колонии по западния бряг на Черно море - Одесос, Истрия и Томи.

В няколко декрета от Одесос от началото на ІІІ в. Д. се сочи като епоним, а в надпис от същото време жрецът му се обявява за неокор. В негова чест се организират и празници - Дарзалея, на които се провеждат спортни състезания, изобразени върху монети, сечени в града.

Името му се среща и върху оброчни паметници във вътрешността на страната -района на Търговище и Шумен. Изображенията на Д. не са многобройни и показват черти както на иконографията на Теос Мегас, така и на тази на Хероса. Един паметник от Търговище го представя в чистата иконография на Теос Мегас. Това се вижда и върху монетите на Одесос, на Истрия и на Томи от предримската епоха. Д. е изобразен прав, с брада, облечен с хитон и с хламида, с голям рог на изобилието в ръка. Другите му паметници в общи линии не се различават от обикновената иконография на Тракийския конник. Два от тях - от с. Плъщина, Търговищко и от с. Могила, Шуменско, носят надписи с името на бога.

Златозара Гочева