Александрово, Ловешко

Погребения

1. През 1900 г. при с. А., Ловешко при неизвестни обстоятелства, в могилен гроб са открити три сребърни фиали и горната половина на ситула, тава и кана без дръжка (рядко срещан тип ойнохое - съд за вино с трилистно устие) от бронз.

Една от фиалите има гладко тяло и позлатена пластинка с осемлистна розета от вътрешната страна на умбото (изпъкналост в центъра). Втората фиала е с канелирана долна половина на тялото и позлатена пластинка с люспест орнамент от вътрешната страна на умбото. Третата фиала е с канелирана долна половина на тялото, гладко умбо и надпис с гръцки букви под устието, сред преводите на който най-точен изглежда е: [Притежание] на Котис [произхожда] от Гейстон.

Каната и тавата са без украса, дръжките на ситулата са с издадени нагоре краища и завършват с конични пъпки. Под ръба на устието й има овоиден (яйцевиден) орнамент.

Находката е от първата половина на IV в. пр. Хр.

2. През 1929 г. в землището на А. са проучени четири надгробни могили. В една от тях не е извършено погребение, а в останалите са открити два гроба с останки от изгорени извън могилите покойници и един хокер (погребение на мъртвец в свито положение).

Материалите от тях се отнасят към V-IV в. пр. Хр.

Георги Китов