Тарабостесийци (Tarabostesei)

Затворено аристократично общество при гетите и по-късно при даките, което впоследствие носи и наименованието пилеати.

Засвидетелства се от Йордан [Get. 39-40] (в отделните кодекси с разночетения), който следва Дион Хризостом и твърди, че именно от тази среда се избират гетските царе и жреци.

Димитър Попов