Плейсти (Pleistoi)

Затворено общество при даките.

Засвидетелствувано у Йосиф Флавий [Arch. XVIII, 22]. Древният автор сравнява П. с еврейските есени въз основа на общността на техния живот и на безбрачието им.

Някои модерни изследователи ги отъждествяват с ктистите, но връзката едва ли е правомерна. Повече основания има те да се свържат с Плейстор - богът на апсинтите, едно от имената на Залмоксис от зоната на Югоизточна Тракия. Възможно е и четенето полисти.

Димитър Попов