Пангей (Pangaion)

Планина в Югодападна Тракия (дн. Кушница в Гърция), на брега на Егейско море.

Споменава се от Херодот [VII, 112] във връзка със златните и сребърни рудници, които владеят пиерите, одомантите и най-вече сатрите, а също от Есхил [Pers. 494] и от Еврипид [Rhes. 254-387], където тракийският цар Резос произхожда от П.

П. има важно място в тракийската митология и се свързва с много легенди, например с тези за Дионис и Ликург. Със златните и сребърни рудници планината и областта й са възлов икономически район, поради което елини и македони имат траен интерес към нея и ред външнополитически ходове са насочени към овладяването й.

Тошо Спиридонов