Бюзу

Бюзу (Buzu; Buzas; Buzes)

Владетел на траките, който предава Андриск на римляните. Името е засвидетелствано у Дион Касий, но е съхранено чрез извлеченията на Зонара [Zonar. IX, 28], където е титулуван династ. Някои съвременни изследователи считат, че общият корен с този на държавния център на астите  - Бизия, недвусмислено показва неговата принадлежност към тях. По-вероятно е обаче, подобно на Барсабас Б., да е съуправител на одриския цар Терес, но за разлика от него не е лоялен към губещия позиции владетел. Като разчита на римските протекции е възможно след края на Четвъртата македонска война (149 - 148 г. пр. Хр.) Б. да премахва Терес и като го наследява на трона, да ориентира отново одриската външна политика  към Римската република.

 

[Пламен Петков]

 

Литература:

Мурыгина 1957: Сопротивление фракийских племен римской агрессии и восстание Андриска. - В: ВДИ, 2, 1957.

Тодоров 1998: Неизвестните тракийски владетели 542 - 798 а. u. c., Велико Търново, 1998.