Барсабас

Барсабас (Barsabas)
Тракийски владетел. Диодор [Diod. ХХХІІ, fr. 15, 7] е единственият автор, който макар и лаконично го споменава. Той отбелязва, че след церемониала по предаването на царските инсигнии на Андриск, извършен от Терес в Бизия, последният получава от него  100 души, препоръка пред останалите тракийски династи, и заедно с още наемници, придобити от тях, е препратен към Б.

Някои съвременни изследователи считат, че той принадлежи към тракийските regulus, които подкрепят и придружават Андриск в настъплението му към Македония. Други са на мнение, че Б. спада към онези местни владетели, които трудно се поддават на по-пространна характеристика. Твърде е възможно той да е само съуправител на Терес, който съвестно изпълнява неговите разпореждания.

 

[Пламен Петков]

 

Литература:

Danov 1979: Die Thraker auf dem Ostbalkan von der hellenistischen Zeit bis zur Gründung Konstantinopels. - In: ANRW, Berlin - New York, 1979.

Тодоров 1998: Неизвестните тракийски владетели 542 - 798 а. u. c., Велико Търново, 1998.