Варненски некропол 1. Гроб № 4

Символично погребение

Гробната яма е правоъгълна, със заоблени ъгли и размери 2,10 х 0,95 м, с дълбочина между 1,95 и 2,10 м. Ориентирана Северозапад - югоизток. Дъното на ямата е покрито с пласт червена охра. Вероятно в гроба е била положена глинена антропоморфна фигура, облечена в дреха или завита в саван, тъй като върху и под находките са проследени ивици от тъмна материя и червена охра, а до западната стена - ивица, оцветена в синьо - меден сулфит. Гробните дарове са подредени в ямата в порядък, подобно на тези в реалните мъжки гробове. В северозападната част на ямата, над мястото където би трябвало да е главата, са открити керамични съд с капак и блюдо, рисувани със злато. В Блюдото са поставени медни брадва, клин и длето, костен идол, каменна тесла, златни наконечник и апликации. Златните находки са 339 броя с общо тегло 1516 грама - маниста, гривни, нагръдник, апликации за дреха, обковки от лък и дръжка на жезъл. Инвентарът съдържа и 6 медни сечива, каменни и кремъчни оръдия, маниста от кварц и различни минерали, брадва от еленов рог, черупки от денталиум.

Датировка: 5 хил. пр. Хр., късен халколит - култура Варна

АМ Варна, инв. №  ВЕН 72 - 297

Мая Аврамова

Литература:

Ivanov I. 1990. Der Bestattungsritus in der chalkolithischen Nekropole von Varna. - In: J. Lichardus (Hrsg.). Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beitr. Altkade. 51/1 (Bonn) 125 - 150.

Ivanov I., Avramova M. 1998. Varna Necropolis, Sofia.