Варненски некропол 1. Гроб № 1

Символично погребение

Открит при строителни работи през 1972 г. Гробната яма е правоъгълна, открита на дълбочина 1,45 м. Ориентирана североизток - югозапад. Върху дъното на ямата е проследена ивица от червена охра с дебелина 1 см и са открити бучки от опалена глина (останки от антропоморфна фигура ?).  Вероятно предметите са били подредени като при реално погребение на мъж. Инвентарът се състои от 7 медни сечива, 6 кремъчни пластини, фрагмент от мраморен съд, костен идол, два керамични съда, маниста от каолин и малахит и 1640 черупки от средиземноморското мекотело денталиум. От злато са направени 3 гривни, нагръдник, обковки от дръжка на скиптър, обковки от лък, 170 маниста и апликации за дреха - общо 222 предмета, с общо тегло 1092 грама.

АМ Варна, в НИМ, инв. № І 1512 - 1587

Датировка: 5 хил. пр. Хр., късен халколит - култура Варна

Мая Аврамова

Литература:

Ivanov I. 1990. Der Bestattungsritus in der chalkolithischen Nekropole von Varna. - In: J. Lichardus (Hrsg.). Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beitr. Altkade. 51/1 (Bonn) 125 - 150.

Ivanov I., Avramova M. 1998. Varna Necropolis, Sofia.