Варненски некропол 2

Гроб № 3

Гробната яма е правоъгълна със заоблени  ъгли, с дължина2 м и ширина 0,80 м. Мъж, 25 - 30 годишен. Тялото е положено - изпънат по гръб, глава - полунадясно, ръцете са поставени върху гърдите. Северно от черепа - съд-подставка, върху него - купа. Около главата още 2 съда. На тила - мраморна игла. От ляво - игла от кост, напречно на лявата мишница, каменна тесла, каменен прешлен и кремъчен нож. Върху гърдите брадва от еленов рог и каменна брадва. На дясната мишница - широка гривна, на лявата ръка - три тесни гривни от спондилус; на гърдите - каменна брадва и медна гривна; на четвъртия пръст на лявата ръка - меден пръстен; над таза - в 5 реда успоредни тръбички от спондилус - колан;  отляво върху таза - костена апликация; около шийните прешлени и под черепа - златни и минерални мъниста, грандел и мъниста от спондилус. Черупки от Денталиум навсякъде около скелета. Апликации от спондилус очертават дрехата.

АМ Варна, инв. № І 1918 - 1945

Датировка: 5 хил. пр. Хр., ранен халколит, култура Хаманджия ІV

Мая Аврамова

Литература:

Иванов И. 1978.  Раннохалколитни гробове до град Варна - ИНМВ. XIV /XXIX/, 84-88. табл. III-VII.