Александър Линкестийски

(Alexandros Lyncestes)

Пълководец на Александър III Велики, син на Аероп от линкестийското княжеско семейство, зет на Антипатър (македонски военачалник при Филип II Македонски и Александър III, а след смъртта на последния - стратег-автократор на македонските земи в Европа) [Arr. Anab. I, 25, 1; Curt. VII. 1; Diod. XVII, 80; Just. XI, 2].

Александър Линкестийски е първият македонски пълководец, назначен за стратег на Тракия. Пристига от Азия, за да поеме длъжността, най-вероятно след 334 г. пр. Хр., а след 331/330 г. пр. Хр. е сменен от Мемнон.

Атанас Орачев