Анастасий I (Anastasios)

Византийски император (491-518 г.).

След като известно време служи в двора на Константинопол, заема престола след смъртта на император Зенон (474-491 г.). Анастасий І незабавно започва отбранителни войни по долнодунавския лимес и в Тракия, навярно срещу първите вълни на прабългарите (493 и 499 г.). Особено тежко е поражението на ромеите при р. Цурта в Илирик. Ново навлизане на прабългари е отбелязано през 502 г., а към края на управлението на Анастасий І в Империята започват да нахлуват и славяните.

По негово време се засилва укрепително-строителната дейност, особено в причерноморските градове. В големите религиозни спорове по това време активно участие вземат епископите на Сердика, Найсос и Пауталия.

Никола Станев