Артаксеркс V (Бесос)

330 – 329 г.пр.Хр.

стперс. Artaxšaçrā , със значение чието царуване е чрез истината, стгрц. Ἀρταξέρξης

Сатрап на Бактрия на име Бесос, който се обявява за цар след смъртта на Дарий ІІІ. Не е пряко свързан с царската кръвна линия. Включен е в списъка на царете от Ахеменидската династия, защото с него приключват опитите за възстановяване на Ахеменидската империя. В битката при Гавгамела предвожда бактрийските военни части. Участва в заговор за убийството на Дарий ІІІ, заедно със сатрапите Сатибарзан и Барзентес. Те пленяват персийския цар с намерение да го предадат на македоните, но Александър ІІІ Велики не се отказва да ги преследва. Тогава го убиват и успяват да избягат. Бесос се оттегля в  Бактрия, където се обявява за цар като приема името Артаксеркс V. Поддържан е от персийски придворни, които са за решителен военен отпор на Александър. През пролетта на 329 г.пр.Хр., след сериозна подготовка македонският цар нахлува през Хиндокуш в Бактрия. А. V отстъпва в Согдиана зад р. Окс (дн. Амурдаря). Александър го последва. Тъй като няма местната подкрепа, лесно попада в ръцете на Птолемей Лаг. А. V е наказан по начина, по който персийските владетели наказват метежниците. Отрязват носа и ушите му и, окован без дрехи, го екзекутират. Има противоречиви сведения за мястото и начина на неговата екзекуция. Според Курций Руф, е екзекутиран на мястото, където е убит Дарий, а според Ариан, е измъчван и след това е обезглавен в Екбатана. Плутарх предполага, че след съд в Бактрия е привързан към върховете на две дървета и разполовен. А. V управлява само една година.

Веселка Манавска